English   Russian  
Apie projektą
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, įgyvendindamas Europos Sąjungos projektą ,,Gyventojų perspėjimas ir informavimas“, įdiegė gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą, užtikrinančią gyventojų perspėjimą ir informavimą apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją trumpaisiais pranešimais tiesiogiai į gyventojų mobiliuosius telefonus.

Šios sistemos paskirtis yra ekstremaliųjų situacijų ar jų grėsmės atvejais teikti Lietuvos gyventojams ir užsienio valstybių piliečiams, esantiems Lietuvos teritorijoje, perspėjimo ir informavimo paslaugas mobiliaisiais telefonais.  Projekto tikslas - visos šalies piliečius efektyviai informuoti apie pavojingas situacijas ir perduoti instrukcijas, kurių laikydamiesi žmonės patirtų kuo mažiau žalos.

Gyventojų informavimo sistema "Mass Alert" siekia informuoti kuo didesnį gyventojų kiekį pavojų keliančioje teritorijoje. Šiuo tikslu sistemą sudaro skirtingos technologijos: